Nahoru

Projektová činnost

Společnost Bosta Holding má bohaté zkušenosti také s vedením projektů a jejich dokumentace. Jsme schopni zabezpečit vše od počátečního záměru až po kolaudaci stavby. Projekty umíme zpracovat jak pro soukromou osobu, tak pro firmu či státní správu. Mezi naše činnosti patří:

Stavební dozor

V rámci této činnosti dohlížíme na zajištění stavby dle projektové dokumentace a platných předpisů. Odpovídáme za dodržování obecných požadavků na výstavbu. Především se však soustřeďujeme na kontrolu provedení prací v požadované kvalitě. Rozhodnete-li se stavět s námi, spadá výše zmíněná činnost do povinností stavbyvedoucího.

Inženýrská činnost

Prostřednictvím inženýrské činnosti pro Vás můžeme zajistit:

  • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • Závazná stanoviska orgánů státní správy
  • Stavební povolení včetně zastupování v jednání s úřady
  • Technický dozor
  • Zpracování rozpočtu stavby
  • Výběrové řízení na subdodavatele
  • Předání stavby a vypracování dokladů pro kolaudaci

Požárně bezpečností řešení staveb

Vypracování této dokumentace je třeba ke každé stavbě. Společnost Bosta Vám dodá 4 výtisky s originálními autorizačními razítky a podpisy. Dokumentaci lze převzít osobně nebo zaslat poštou. U běžné novostavby rodinného domu se cena pohybuje kolem 3 000 Kč. Na specifické stavby Vám rádi vytvoříme cenovou nabídku.

Potřebujete vyřídit stavební povolení či vypracovat realizační projektovou dokumentaci? Nevíte si rady v územním řízení? Obraťte se s realizací Vašeho projektu na nás. Působíme především v Praze a středočeském kraji. Pro cenovou nabídku volejte 602 206 290 nebo pište na e-mail bosta@volny.cz.
 

Projektové dkumentace

Kompletní dodávky PD vč.vyřízení stavebních povolení až po kolaudace