Nahoru

Nejčastější příčiny vlhkosti zdiva

  • dlouholeté zanedbání údržby stavby
  • nevhodné dodatečné stavební úpravy
  • zanesení drenáží
  • změna okolních podmínek
  • překročení životnosti použitých izolačních materiálů
  • změna způsobu užívání stavby
  • absence izolací